สถาบัน กศน.ภาคกลาง


🔍 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน

ขอบเขตของงาน, ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง ขอบเขตของงาน, ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลงานทางวิชาการ "การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี