สถาบัน กศน.ภาคกลาง


🔍 ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards

สถาบัน กศน.ภาคกลาง ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน

ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2563

สถาบัน กศน. ภาคกลาง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564