สถาบัน กศน.ภาคกลาง


🔍 ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบัน กศน. ภาคกลาง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรที่ 2

ประชาสัมพันธ์สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรีเปิดรับสมัครหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 เสนอประวัติและผลงานไปยังหน่วยคัดเลือก

ประชาสัมพันธ์คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564