สถาบัน กศน.ภาคกลาง


🔍 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาค ประจำปี 2564

สถาบัน กศน.ภาคกลาง ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการบริหารการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยสำหรับครู กศน.ในเขตภาคกลาง

ผลงานทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ตอนบน

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาคู่มือวัคซีนความรู้ กศน.สู้โรคโควิด 19