สถาบัน กศน.ภาคกลาง


🔍 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลงานทางวิชาการ "การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย พร้อมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น

ผลการคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาค ประจำปี 2564