สถาบัน กศน.ภาคกลาง


🔍 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานทางวิชาการ "การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย พร้อมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น

ผลการคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาค ประจำปี 2564

สถาบัน กศน.ภาคกลาง ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔