ระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่เอกสารประกอบวีดิทัศน์ เรื่อง "17 ผลงานเด่นด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ" ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานเด่น ๆ ในรอบ 5 ปี (2557-2562) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

รับชม VTR