วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง และคณะกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning space) ดีเด่น ระดับภาคกลาง ณ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม