วันที่ 18 เมษายน 2565 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง และคณะ นิเทศติดตามห้องสมุดประชาชนจังหวัด ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. 5 ภูมิภาคเป็น (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี