วันที่ 22 เมษายน 2565 สถาบัน กศน.ภาคกลาง โดย นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับภาคกลาง ดำเนินการจัดประชุมโครงการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 14 สถาบัน กศน.ภาคกลาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อนำผลการคัดเลือกเข้ารับการประเมินในระดับประเทศต่อไป