วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง และนางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง พร้อมด้วยข้าราชการครูและคณะทำงาน เข้าพบท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรรายวิชาเลือก ระดับ ม.ต้น "หลักสูตรการเรียนรู้กัญชาและ กัญชงสร้างสุขภาพและอาชีพ" ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมพระขรรค์เพชร อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร