วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เข้าร่วมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 ของเขตตรวจราชการที่ 1 สังกัด สพฐ. เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ข้อมูลการฉีดวัคซีน โครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย โดยมี นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอินทร์บุรีและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี