กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพ วิธีเรียนออนไลน์ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2565 โดย นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง มอบหมายให้ นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้มีผู้เรียน จำนวน 21 คน ซึ่งเป็นวิทยากรต่อเนื่องของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ กศน.อำเภอพนมสารคาม และ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์