21 มิถุนายน 2565 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง ประธานกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภาคกลาง พร้อมคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกเชิงประจักษ์ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ณ กศน.ตำบลลาดหญ้า กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี