กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพ วิธีเรียนออนไลน์ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 โดย นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง มอบหมายให้ นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้มีผู้เรียน จำนวน 36 คน ซึ่งเป็นวิทยากรต่อเนื่องของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา, อุดรธานี, ยโสธร, สุรินทร์, ชัยภูมิ และขอนแก่น