วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง ได้มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเขตพื้นที่ภาคกลางของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 14 คน