วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง ได้มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเขตพื้นที่ภาคกลางของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 14 คน