นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง มอบหมายให้ นางสาวปิยะนุช ศรนุวัตร ตำแหน่ง ครู เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. รุ่นที่ 3 หลักสูตรส่งเสริมการศึกษาออนไลน์สู่องค์กรดิจิทัล และ Metaverse Trend วันที่ 3-​4 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร