ประกาศสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง

เรื่อง ผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561 - 2565 ตามโครงการ คลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal: TKP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565