วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง พร้อมด้วย นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน ในพิธี พร้อมด้วย รองเลขาธิการ กศน. ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการ กลุ่ม/ศูนย์/สถานศึกษา/ส่วนกลาง คณะผู้บริหารหน่วยงานและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง