นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง ได้มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมประชุมการจัดการฐานข้อมูล โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP) ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเดอไพรม์ รางนํ้า กรุงเทพมหานคร >>คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม<<