ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ เพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงาน ให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Infographic ในการประชาสัมพันธ์ >> https://bit.ly/3jA8vo8

คลิปและคู่มือการลงทะเบียนการใช้งานแพลตฟอร์ม >> https://bit.ly/onie-job