นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะทำงานโครงการประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-17 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบัน กศน.ภาคกลาง >>คลิกรูปภาพเพิ่มเติม<<