ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยสถาบัน กศน.ภาคกลาง
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี
+++รูปภาพเพิ่มเติม+++ https://goo.gl/LU75Cm