วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นายวิมล ชาญชนบท ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับครู กศน. และบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากสถานศึกษาในเขตภาคกลาง จำนวน ๙ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี
รูปภาพเพิ่มเติม https://goo.gl/y3KdHB