โครงการประชุมประสานแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กศน.จังหวัด/สถานศึกษาขึ้นตรง ในภาคกลาง

ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 3)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี

 

ลิ้งค์รูปภาพเพิ่มเติม