โครงการอบรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกและหลักสูตรสถานศึกษา 

วันที่ 21 -​23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม

 

ดูรูปภาพทั้งหมด click