วันที่ 10 -​11 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครู กศน. ด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับ ครู กศน. ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวณัฐภัสสร แดงมณี   รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด - ปิดโครงการฯ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางอัชนี บุญชัย Ms. Joanne Brigden และ Mr. Charl Swat เป็นวิทยากรให้ความรู้

รูปภาพเพิ่มเติม --> Click