โครงการอบรมการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับครู กศน.

ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2562 

จัดโดย สถาบัน กศน.ภาคกลาง

ณ โรงแรมอยุธยาริเวอร์วิว  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Click ดูภาพกิจกรรม