โครงการอบรม "การจัดการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์สู่นวัตกรรมการศึกษาสำหรับครู กศน."

วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา

 

ภาพกิจกรรม Click