วันที่ 3 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และ บุคลากร สถาบัน กศน.ภาคกลางร่วมต้อนรับ

นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง