วันที่ 6 มกราคม 2563 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)

ในโอกาสตรวจราชการและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท