พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 5
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 19 มกราคม 2563