วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง ประสานแผนและรับฟังผลการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี                      โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี