วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง

เป็นประธานพิธีเปิดในโครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับครูผู้สอนคนพิการ

โดยได้รับเกียรติจาก นายพีรฉัตร อนุวงศ์

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกำแพงแสน เป็นวิทยากรในการอบรม

shorturl.at/fjot3