วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง

เป็นประธานพิธีเปิดในโครงการเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนิเทศ

ณ ห้องประชุม อาคาร 14 สถาบัน กศน.ภาคกลาง

 คลิกดูภาพกิจกรรม shorturl.at/aekA4