วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด

ประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยงานการศึกษาตลอดชีวิต

และเป็นวิทยากรร่วมกับ ดร.ปาน กิมปี ในครั้งนี้ ณ โรงแรมราชาบุระ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คลิกดูภาพกิจกรรม shorturl.at/opIPX