วันที่ 9 - 10 กันยายน 2563 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระดับภาคกลาง

ณ โรงแรมราชาบุระ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คลิกดูภาพกิจกรรม shorturl.at/ayINQ