(16 กันยายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบในพื้นที่ภาคกลาง และให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะผู้บริหาร และครู กศน. พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง และคณะผู้บริหาร ครู กศน. และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 18 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม วรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Click ดูรูปภาพเพิ่มเติม