วันที่ 15 - 16 กันยายน 2563 นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง ได้รับมอบหมายจาก นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง ให้เป็นประธานเปิด การจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับประเทศ โดยสถาบัน กศน.ภาคกลาง ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกดูภาพ shorturl.at/adfCO