วันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ "โครงการ คลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต" ณ ห้องเมืองธารา โรงแรมธารามันตรา จังหวัดเพชรบุรี

 

Click ดูภาพกิจกรรม shorturl.at/vzOQ6