วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยงานการศึกษาตลอดชีวิต โดย สถาบัน กศน.ภาคกลาง ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Click ดูภาพกิจกรรม shorturl.at/efzCF