วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลางได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะทำงานตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย กศน.จังหวัดกาญจนบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีการทำงานเป็นไปด้วยดีและปฏิบัติตามระเบียบภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยมีการตรวจคัดกรองคณะทำงานก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง และคณะทำงานจะดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบให้แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์หน้า

 

Click ดูภาพประกอบ