ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดโดย สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร โดยมี ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสวิตา พร้อมทั้งลงพื้นที่ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอปากช่อง

On November 16th, 2021, Mr. Varavut Payakkapong, a director of Central NFE participated the “NFE Volunteer Project for FY 2022” meeting which was held by Sirindhorn Institute for Continuing Education and Development (SICED) at Sawitra meeting room. Dr. Porames Siriratana, Deputy Secretary-General ONIE presided over the meeting and NFE directors also engaged in this conference. On the same day, a team visited Sufficiency Economy learning base at Pakchong NFE centre.