วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ดร. สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

On November 18th, 2021, Mr. Varavut Payakkapong, a director of Central NFE participated the “The NFE Focus and Guidelines for FY 2022” meeting at Dipangkorn Rasmijoti meeting room, Sisaket Rajabhat University. This meeting was presided over by Dr. Surasak Insrikrai, ONIE secretary.