วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2564 ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน

On November 19th, 2021, Mr. Varavut Payakkapong, a director of Central NFE joined the Royal Khatina ceremony to present the Kratina robe from H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua at Wat Chiang Ei Si Mongkol Wararam (Phra Aram Luang), Muang Sisaket, Sisaket. The ceremony was presided over by Dr. Surasak Insrikrai, ONIE secretary.