สถาบัน กศน.ภาคกลาง เปิดรับสมัครวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องและผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพ" รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (หลักสูตรฉบับเต็มสามารถทำหนังสือขอได้จาก สถาบัน กศน.ภาคกลาง) ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 032-232207