วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบัน กศน. ภาคกลาง นำโดย
นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง และคณะ นิเทศติดตามห้องสมุดประชาชนจังหวัด ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. 5 ภูมิภาคเป็น (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี