ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า กศน. พรีเมี่ยม ระบบออนไลน์ (Signature market by ชุมชน กศน.)

Facebook: ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ต โดย ชุมชน กศน. Signature Market by ONIE Link: Signature Market by ONIE

Line: Signature Market Link: Signature Market

Website: Signature Market

Instagram: signaturemarket.onie Link: signaturemarket.onie