สำหรับผู้ที่สนใจ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน และ

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย COVID-19 ของสำนักงาน กศน.

สามารถศึกษาได้ทางเว็บไซต์ http://onielearn.nfe.go.th/training หรือ Click