ประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน โดยกระทรวงพลังงานและบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาได้จากเว็บไซต์ https://www.pttenergyworld.com/ หรือ Click

คู่มือการเข้าร่วมกิจกรรม Click