ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและ

พัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรที่ 2

หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ 

https://register.ocsc.go.th/registration/retire2564 หรือ Click