สถาบัน กศน.ภาคกลาง

ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

</h6>
							<br>
							
              
              <div class= 1627261176 เข้าชม : 25,392 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่