ผลการคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาค ประจำปี 2564 

สามารถเข้าถึงได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1dHUXVyL_8FGaf2EB1cqx7dkdepvXl3fp/view?usp=drivesdk หรือ Click