สถาบัน กศน.ภาคกลาง ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย พร้อมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

 

https://bit.ly/3iq2d74